ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2567 นายวุฒิชัย วงษาเวียง นายกเทศมนตรีตำบลสามแยก มอบหมายให้ นายปฏิญญา สุวราธนาภูมิ รองนายกเทศมนตรีตำบลสามแยก พร้อมฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม เข้าร่วมรับมอบเกียรติบัตรอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ ในการประชุมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย RSA ภาคอีสาน ปีงบประมาณ 2567 ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

mungmee

Share: