วันที่ 22 กันยายน 2566 คณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิสภาเทศบาลฯ ข้าราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมต้อนรับ นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด (พชจ.) ในการออกเยี่ยมพลังเสริม พชอ. และโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสามแยก

mungmee

Share: