28 กันยายน 2566 นายวุฒิชัย วงษาเวียง นายกเทศมนตรีตำบลสามแยก มอบหมายให้นายสิทธินันท์ หันชะนา รองนายกเทศมนตรีตำบลสามแยก เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา

Share: