ขอเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสามแยก นำสัตว์เลี้ยง สุนัขและแมว มาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า ในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. โดยสามารถมารับบริการได้ ทั้ง ๔ จุดบริการ ได้แก่ ศาลาประชาคมหมู่ที่ ๑ บ้านสามแยก , หมู่ ๑๑ บ้านพรสวรรค์ ,หมู่ที่ ๑๒ บ้านภูดิน ,หมู่ที่ ๑๓ บ้านเจริญผล **** ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย*****

ประชาสัมพันธ์ ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า
mungmee

Share: