Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลสามแยก ได้การรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน จากคณะกรรมการองค์การบริหารจัดก๊าซเรือนกระจก จำนวน 24.98 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า # ช่วยกันคัดแยกขยะในครัวเรือน ลดก๊าซเรือนกระจก#

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ความหมายและสัญลักษณ์ของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล)

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประประปา ปีงบประมาณ 2566

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

บุหรี่ไฟฟ้า ปลอดภัยจริงหรือ? บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายไม่ต่างจากบุหรี่มวนเนื่องจากบุหรี่ไฟฟ้าใช้กลไก ไฟฟ้าทำให้เกิดความร้อนและไอน้ำที่ประกอบด้วยสารเคมีต่างๆ เช่น เช่น สารนิโคติน ฟอร์มาลดีไฮด์ อะโครลีน และสารอันตรายอื่นๆ

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวเทศบาลตำบลสามแยก สมัครเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

เทศบาลตำบลสามแยก ขอเชิญชว…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก “ World No Tobacco Day” ปี พ.ศ.2566 ประเทศไทยได้กำหนดประเด็นรณรงค์เนื่องในวัน งดสูบบุหรี่โลกว่า”บุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษ เสพติดอันตราย” เพื่อใช้เป็นแนวทางการสื่อสารรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ควบคุมการ บริโภคยาสูบในทิศทางเดียวกันตลอดปี โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อมุ่งเน้นสร้างการรับรู้ถึงอันตรายของการเสพติดบุหรี่ไฟฟ้า 2. เพื่อให้รู้ถึงอันตรายของสารพิษต่างๆ ที่อยู่ในบุหรี่ไฟฟ้า 3. เพื่อป้องกันเด็กและเยาวชนไม่ให้เริ่มสูบบุหรี่ไฟฟ้า 4. เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงปัญหาและอันตรายของ สารพิษในบุหรี่ไฟฟ้า ด้วยเหตุนี้การสื่อสารประชาสัมพันธ์ในประเด็น “บุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษ เสพติด อันตราย” จึงเป็นภารกิจที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชนรวมไปถึงองค์กรภาคประชาคมในการเผยแพร่ข้อมูล เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเด็ก เยาวชน เกิดความตระหนักถึงภัยจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้า โดยพุ่งเป้าในการลดปัญหาการระบาดของบุหรี่ไฟฟ้า และปกป้องเยาวชนไทยไม่ให้เข้าถึง เพื่อมีให้กลายเป็นนักสูบหน้าใหม่ต่อไป

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

** แจ้งประชาสัมพันธ์ กำหนดการลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ** – ขอเชิญชวนนำสุนัขและแมว อายุ 3 เดือนขึ้นไป มารับบริการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามกำหนดการ ดังนี้  วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ศาลาประชาคมหมู่ 1  วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ศาลาประชาคมหมู่ 11  วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ศาลาประชาคมหมู่ 12  วันศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ศาลาประชาคมหมู่ 13 **หมายเหตุ** 1. นำบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของสุนัขหรือแมว มาลงทะเบียนรับบริการ ด้วย 2.หากไม่สามารถนำสุนัขและแมวมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ได้ตามกำหนดการดังกล่าว ท่านสามารถนำสุนัข หรือแมว มารับการฉีดวัคซีนได้ที่กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม เทศบาลตำบลสามแยก – สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กองสาธารณสุขฯ โทร. 045 781919 ต่อ 117

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์รับโอนย้ายพนักงานเทศบาล

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ภายในเดือนมีนาคม 2567

ข้อความประชาสัมพันธ์ภาษีป…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของกรมธนารักษ์ ประจำจังหวัดยโสธร รอบบัญชี พ.ศ.2566-2569

Continue Reading...