โครงการจัดงานประเพณีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 เทศบาลตำบลสามแยกจัดทำโครงการจัดงานประเพณีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2565 กองการศึกษา เทศบาลตำบลสามแยก ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสามแยก ออกมาร่วมทำบุญตักบาตรในวันดังกล่าว ตามกำหนดการด้านล่างนี้ ***กำหนดการ เวลา 07.00 น. ขบวนรถแห่พระประธาน พระสงฆ์ พระอินทร์-พระพรมหม และเหล่ารุกขเทวดา ออกรับบิณฑบาตาร จากจุดเริ่มต้นสำนักงานเทศบาลตำบลสามแยก ตรงไปตามถนนทยาปัสสา ผ่านตลาดสดเทศบาลตำบลสามแยก ตลาดสดแม่ลำไย เลี้ยวกลับตรงจุดกลับรถ ตรงมาถึงหน้าร้านธณกิจพาณิชย์ เลี้ยวซ้ายตรงไปยัง บขส. เลี้ยวขวาออกถนนชยางกูร ตรงมาถึง ร้านเพชรจู เลี้ยวซ้ายตามถนนสิทธิพร จนถึง สนง.ไปรษณีอำเภอเลิงนกทา เลี้ยวขวาเข้าถนนหน้าศูนย์ราชการ อ.เลิงนกทา สิ้นสุดที่สำนักงานเทศบาลตำบลสามแยก

mungmee

Share: