คุณภาพอากาศเทศบาลตำบลสามแยก ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567

คำแนะนำด้านสุขภาพ ประชาชนทั่วไป : สวมหน้ากากป้องกัน PM 2.5 จำกัดระยะเวลาในการทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้แรงมากและควรสังเกตอาการผิดปกติ กลุ่มเสี่ยง: สวมหน้ากากป้องกัน PM 2.5 ลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้งใช้แรงมาก หากมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์

mungmee

Share: