ประกาศผลผู้ชนะราคาการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๕ (เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖ ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖)

ประกาศผลผู้ชนะราคาการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
mungmee

Share: