วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2566 นายวุฒิชัย วงษาเวียง นายกเทศมนตรีตำบลสามแยก พร้อมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ผู้นำชุมชน ทั้ง 4 หมู่บ้าน ร่วมกันจัดงานประเพณีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2566 โดยมีขบวนแห่รถพระประธาน พระสงฆ์ พระอินทร์-พระพรหม และเหล่ารุกขเทวดา นางฟ้า ออกรับบิณฑบาต ตามเส้นทาง

Share: