24 เมษายน 2566 นายวุฒิชัย วงษาเวียง นายกเทศมนตรีตำบลสามแยก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาลตำบลสามแยก จัดโครงการวันเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้พนักงานได้ระลึกถึงหน้าที่และบทบาท ความเป็นมาของเทศบาล และยึดมั้นในการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการเพื่อประชาชน โดยยึดถือการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน และภาคประชาชน ซึ่งมีการจัดกิจกรรม ดังนี้ 1.กิจกรรมอ่านสารวันเทศบาล 2.พิธีมอบเกียรติบัตร พนักงานดีเด่น และ คณะกรรมการชุมชนดีเด่น ประจำปี 2566 3.กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 4.กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสร้างความสามัคคี


Share: